Aanleveren

U kunt bestanden aanleveren door naar “Bestand upload” te klikken tijdens het bestellen.


Algemeen

Onze upload verwerkt de volgende bestandstypes: PDF, JPG en PNG, EPS en TIFF.


PDF maken

Bij het maken van PDF-bestanden voor printwerk is het belangrijk dat er geen kwaliteit verloren gaat. Maak daarbij bestanden niet onnodig groot.Maak tijdens de opmaak een inschatting, welke resolutie geschikt is voor de toepassing.

Let op:
Downsamplen tijdens het wegschrijven van de PDF raden wij af.
Pas resolutie aan bij werken op schaal.


Resolutie

De minimale en maximale resolutie is afhankelijk van toepassing en zichtafstand. In het
algemeen varieert de resolutie van 30 tot 150 dpi.

Vanaf 70 dpi: van dichtbij goed (bijv. beurstoepassingen).
Vanaf 30 dpi: vanaf een zichtafstand van enkele meters acceptabel (bijv. spandoek, wand)
Onder 30 dpi: voor extreem grote prints, om bestanden bewerkbaar te houden
(bijv. XL spandoek, billboard).


Lagen

Uit de opbouw in lagen kan onze RIP geen informatie halen m.b.t. printlagen.
Werken met lagen is handig tijdens de opmaak, maar vormt risico’s in de RIP en maakt
bestanden onnodig groot.
Vlak bestanden daarom af en verwijder onzichtbare/verborgen lagen.
Let op:
Laagopbouw wordt tijdens onze geautomatiseerde voorbereiding afgevlakt.
Bij onzichtbare/verborgen lagen vanuit Illustrator, bestaat het risico dat deze toch geprint
worden.
Als er belangrijke informatie voor onze DTP-afdeling in de lagen verwerkt is, raden wij aan via
mail of WeTransfer aan te leveren.


Kleurinstellingen

Voor Adobe programma’s raden we de voorinstelling ‘Europa, prepress 3’ aan.
Kleurprofiel CMYK: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
Kleurprofiel RGB: AdobeRGB(1998)


PANTONE (PMS) kleuren

PANTONE Matching System (PMS) is een kleurensysteem/kleurenboek met coderingen. Het is de standaard voor drukwerk en sign. PANTONE Matching System omvat afspraken tussen alle partijen in een ontwerp- en productieproces met betrekking tot het reproduceren van kleuren. ‘Matching’ duidt bij digitaal full color print vooral op de doelstelling een kleur zo goed mogelijk te benaderen.


PMS-kleuren niet omzetten naar CMYK.

We gebruiken de informatie van steunkleuren (Spot colors) als referentie. Onze RIP-software bevat een bibliotheek met informatie zoals LAB-waarden om PMS-kleuren zo goed mogelijk te benaderen. Aan de hand van de LAB-waarde en de eigenschappen per machine en materiaal (outputprofiel), wordt de meest effectieve CMYK-waarde gegenereerd.


Gebruik PANTONE Solid Coated (C).

Bij Uncoated kleuren (U), wordt de matte uitstraling gesimuleerd en komen kleuren er dus minder verzadigd uit. In Adobe Photoshop is het invoeren van een PMS-kleur mogelijk d.m.v. een steunkleurkanaal (Spot Channel).
Let op:
PMS omgezet naar CMYK ziet er op het scherm hetzelfde uit, maar kan wel in een andere kleuruitvoer resulteren.
Er is kleurverschil mogelijk als er in een ontwerp een combinatie van vector (PMS) en afbeeldingen (CMYK) toegepast is.
De kleuruitvoer van een PMS-kleur is bij benadering.
Bepaalde PMS-kleuren vallen buiten het kleurbereik van digitaal full color print in CMYK.